Missa inte

En trevlig kväll med medlemsmöte i Enköping!

Torsdagen den 28 april hade SNWK sitt första medlemsmöte, ett trettiotal medlemmar deltog. Ordförande Bo Edoff hälsade välkommen och presenterade styrelsen. Bo redogjorde för den utveckling klubben haft under de två år som passerat. I dagsläget har klubben ca 1700 medlemmar och Nose Work är på god väg att bli en officiell sport under SKK organisationen. Bo gick igenom verksamhetsplanen för 2016-2017 och redogjorde för hur styrelsen ska vara organiserad framöver i olika kommittéer, dessa kommittéer kommer att presenteras på hemsidan när de kommit igång med sitt arbete.

Adam Hübinett hade genomgång av de motioner som behandlades på årsmötet gällande regelverket. Vidare informerade han om processen med att få SNWK:s regelverk godkänt av SKK så att sporten kan få officiell status, något vi hoppas ska träda i kraft 2017-01-01.

Efter en fika paus följde frågestund där många frågor diskuterades i en positiv anda. Frågor och svar som kom upp finns nu under FAQ så alla kan ta del av dem.

Styrelsen tackar alla som deltog för ett trevligt möte och hoppas få träffa fler aktiva medlemmar under våra kommande medlemsträffar runt om i landet, håll utkik på hemsidan eller SNWKs Facebook sida efter inbjudan från medlemskommitten.