Missa inte

Doftprov

Styrelsen har beslutat att hundar som är fyllda 10 månader ska tillåtas genomföra doftprov i enighet med tillstyrkt motion som inkom till årsmötet 2016. Det innebär att regeln på ett års ålder för att få delta på doftprov inte längre är aktuell. Ändringen kommer att införas i regelverket i samband med arbetet som för tillfället pågår tillsammans med SKK rörande regelverket. Beslutet börjar gälla redan från den 24 april, 2016.

Styrelsen har även beslutat att följa SKKs förslag om att ändra benämning på de som agerar provledare på doftprov till doftprovsdomare. Beslutet gäller från och med den 24 april, 2016. Förslaget innebär att det inte längre är krav på att doftprov bedöms av två provledare, utan att det räcker med en auktoriserad doftprovsdomare som bedömer doftprovet. Dock så gäller samma krav som tidigare dvs att doftprovsdomare inte får bedöma sina egna elever. SNWK har även en skyldighet att följa SKKs domaretiska regler för prov-/tävlingsdomare samt beskrivare inom SKK-organisationen (http://www.skk.se/Global/Dokument/Prov-och-tavling/Domaretiska-regler-T21.pdf). Samtliga SNWK godkända instruktörer kommer därmed tilldelas titeln auktoriserad doftprovsdomare.

Styrelsen, SNWK