Missa inte

Nyhetsbrev från SNWKs ordförande december 2015

Välkommen till SNWK ́s nya hemsida, en tidig julklapp till våra medlemmar. Mycket arbete har lagts ner på den under hösten, vi hoppas att ni kommer att tycka att det är en uppfräschning. Under januari kommer vi också att förändra epostsystemet eftersom vi upplevt att det inte har fungerat optimalt.

Det första verksamhetsåret som SKK ansluten klubb börjar lida mot sitt slut och vi kan summera att året har inneburit mycket arbete för styrelsen och dess arbetsgrupper. Vi hade högt ställda ambitioner inledningsvis men en del av våra planer har fått läggas på is. De flesta i styrelsen har ju vid sidan av styrelsearbetet även ett yrkesliv att ta hänsyn till.

Styrelsen har godkänt de av arbetsgruppen framarbetade förslagen på doftprovs- och tävlingsregler och det är nu inskickat till SKK Prov-tävlingskommitté. Förslagen i sin helhet kommer att läggas ut på vår hemsida inom några dagar. De nya reglerna gäller för samarrangemang som inkommer efter årsskiftet och fram tills de officiella regelverket träder i kraft.

Kopplat till dessa regler arbetar vi även med ett arrangörskompendium som ska underlätta för den som ska genomföra ett prov och/eller en tävling.

Just regelverk verkar vara svårt, olika former av nosework tävlingar arrangeras runt om i landet och tävlingsreglerna verkar vara nästan lika många som antalet aktörer. Det är tråkigt och gagnar ingen, SBK har centralt uttalat att det finns skillnad mellan specialsök och nosework och att man strävar efter samarbete med Nosework klubben. Tack SBK för det klargörandet.

Avslut på ett verksamhetsår innebär samtidigt att ett nytt år kommer att påbörjas och med det också årsmöte med genomgång av det som varit, planering för det nya året och val av nya styrelseledamöter.
Valberedningens sammankallande är Maria Edelton, kontaktuppgift: info@hundskolan.net samt Ann- Louise Ryrvik och Kicki Törngren.

Årsmöten innebär också möjlighet att påverka en förenings/klubbs framtida verksamhet genom att dels närvara på årsmötet men också genom att lämna in motioner. Motioner skall lämnas till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet.

Årsmötet kommer att avhållas den 19 mars, plats är ännu inte helt fastställd men det blir någonstans i Mälardalen/ Stockholmsområdet. Vi kommer att ange plats senast en månad innan den 19 mars.

Under kommande helg möter ni oss på Stockholms Hundmässa där vi har såväl en monter som uppvisningar. 2016 inleds på samma sätt med deltagande på My Dog där vi dels kommer att monter men även tävling och information om nosework på Cafescenen.

Välkomna till båda evenemangen.

God Jul och Gott Nytt år önskar styrelsen