Missa inte

Nyhetsbrev från SNWKs ordförande september 2015

Sommaren lider så sakteliga (just nu) mot sitt slut och det är 5 månader sedan SNWKs årsmöte avhölls i Göteborg. Fem månader av intensivt arbete för styrelsen där vi ska arbeta för att NoseWork blir en officiell sport inom SKK organisationen.

Vad har vi gjort så här långt och hur ser planeringen ut.

I samband med årsmötet beslutades enhälligt att formellt ansöka om att bli en verksamhetsklubb inom Svenska Kennelklubben, det kom oss tillhanda i juni och undertecknades slutligen av SKK i mitten av juli.

Styrelsen har indelats i arbetsgrupper med olika ansvarsområden, vilka dessa arbetsgrupper är kan du se på vår hemsida under rubriken ”Frågor och svar”. Prioriterade uppgifter just nu omfattar i första hand våra Tävlingsregler men även Arrangörskompendium ses över. Vi vill från styrelsens sida att dessa ska vara så enkla och tydliga som möjligt för att missförstånd inte ska uppstå.

Då vi är nöjda med vårt arbete kommer vi att skicka ut dem för översyn till personer med stor kunskap om hur regelverk bör vara uppbyggda och därefter till SKK för godkännande. Vi räknar med att det kommer att ske innan kommande årsskifte. Många är otåliga och vill se resultat per omgående men från styrelsen sida har vi den åsikten att det är bäst att skynda åtminstone lite långsamt.

Andra frågor vi arbetat med är medlemsregistreringen och hanteringen denna och vi ser just nu över möjligheten att på ett enkelt sätt kunna skicka ut medlemskort via e-post.

Andra prioriterade frågor är utbildning och certifiering av instruktörer samt lärare och som ni förstår är allt detta frågor som tar lite tid.

Vi har även diskuterat med olika leverantörer av hydrolat för att kunna erbjuda instruktörer och medlemmar det till bra priser samt tecknat sponsoravtal med Agria och Tree of Pets. Avtalet med Tree of Pets innebär att lokalklubbar inom SNWK och samarbetspartners kan ansöka om priser vid tävlingar och olika arrangemang.

Vi har under sommaren också deltagit med monter vid SKK ́s utställningar i Köping och Avesta och Solvalla samt vid Hundens dag i Sollentuna. Vi har även varit på Hundstallet i Stockholm och haft information för deras personal och att flera olika klubbar i landet bett att få information och att få använda delar av vårt material. Vi arbetar även med att förnya hemsidan och den kommer att få en annorlunda layout under hösten

Vår målsättning är nu att vi ska kunna komma med medlemsinformation på hemsidan 4-6 gånger per år. Tveka inte att kontakta oss i styrelsen om du har några frågor och framförallt inte om du har idéer om vad vi ska göra för att bli ännu bättre

Vänliga hälsningar Bo Edoff