Missa inte

SNWK årsmöte!

Lördagen den 21 mars höll SNWK årsmöte på Nya Varvets & Göteborgs Hundskola. Vi många, nästan 50 personer, som hade samlats för att forma klubbens framtid. Vi vill tacka Jan Hugosson för ett fantastiskt arbete som mötesordförande.

Vill också tacka av Linda Fogelquist-Hedwall, Lena Hjort-Hultqvist och Puck Simenstad som har arbetat i styrelsen fram tills nu. Samtidigt säger vi välkommen Bo Edoff, Katrin Idås, Adam Hübinette, Karin Pennerborn och Johanna Johnsson som valts in i styrelsen.

Vi vill tacka alla som tagit sig till att närvara vid årsmötet, skicka in motioner och andra sätt stöttat klubbens verksamhet under året. Vi har en spännnade tid framför oss. Sporten, liksom klubben, är ny och det kommande året kommer arbetet med att ta fram kursplaner, utbildningsmaterial och tävlingsmaterial fortgå.

För den intresserade kommer mötesprotokoll att inom kort finnas tillgängliga på klubbens hemsida under fliken mötesprotokoll.

Årsmötet tog beslut om att anta de stadgar som krävs för att bli en avtalsansluten verksamhetsklubb till Svenska Kennel Klubben (SKK). Vi ser mer spänning fram emot fortsättningen.  De nya stadgarna återfinns under fliken mötesprotokoll.

arsmote-gruppbild