Missa inte

Tävlingar och COVID-19 – uppdatering 15/4

SNWK följer SKKs rekommendationer.

SNWK styrelse har beslutat att samtliga prov/tävlingar både officiella och inofficiella ställs in/flyttas fram. Detta gäller samtliga samarrangemang med SNWK fram t.o.m. den 31 maj 2020*. SNWK rekommenderar även att övriga arrangörer följer detta.

SNWK tar situationen med COVID-19 på stort allvar och vill därför på detta sätt hjälpa till att minimera smittspridningen i samhället.

Anordnare mailar tävlingskommitté eller kansli med information om de önskar att ställa in eller om de önskar att flytta fram prov/tävling.

SNWK öppnar upp för anordnare att ställa in/flytta tävlingar/prov även längre fram i tiden enligt nedan:

  • kan söka dispens hos tävlingskommittén eller kansli för att flytta fram tävling/prov till ett senare tillfälle, detta gäller tävling som är planerad t.o.m. den 30 juni 2020*. Anmälningsdatum kommer då även att kunna ändras. Om ansökan redan har öppnats eller stängts för anmälan så kommer den anmälda att behålla sin plats.
  • Kan ställa in sin tävling/prov som är planerad t.o.m. den 30 juni 2020*. Anordnare kan då hänvisa till force majeure**. Maila tävlingskommittén eller kansli vid inställd tävling/prov så kommer vi uppdatera det på snwktavling.se och anordnarens anmälningsavgift som är erlagd (500:-/Tävling, 250:-/DP, 100:-/inoff) kommer då att läggas som ett tillgodo till nästan gång en ansökan lämnas in. Att tänka på när det ansöks om ny tävling så är det 3 månaders ansökningstid för tävling och 2 månaders ansökningstid för doftprov samt att anordnaren mailar in separat till kansliet om de vill nyttja sitt tillgodo. SNWK ser gärna att generösa återbetalningar görs i den utsträckning som det är möjligt.

Mailadress till Tävlingskommittén: tavling@snwk.se
Mailadress till kansliet: kansli@snwk.se

Vid frågor eller funderingar så maila Tävlingskommittén vi försöker att lösa alla eventuella problem som kan komma att uppstå tillsammans.

* Slutdatumet kan i alla fall komma att förlängas

** Bestämmelsen ger i praktiken SKK och dess klubbar rätt att ställa in evenemang som inte kan genomföras på grund av skäl ligger utanför arrangörens kontroll (force majeure) och behålla eventuella anmälningsavgifter för att täcka arrangörens kostnader. Arrangören har alltså inte rätt att behålla en större del av anmälningsavgiften än vad som krävs för att arrangören ska kunna täcka de kostnader som uppstått till följd av att evenemanget ställts in.

SNWKs styrelse följer utvecklingen och kommer att ta nya beslut när behov uppstår.