Missa inte

Tävlingar och COVID-19 – uppdatering 23/3

SNWK följer SKKs rekommendationer.

SNWK har dessutom beslutat om nedanstående.

De anordnare som har planerad tävling:

  • kan söka dispens hos tävlingskommittén för att flytta fram tävling till ett senare tillfälle, detta gäller tävling som är planerad t.o.m. den 31 maj 2020*. Anmälningsdatum kommer då även att kunna ändras. Om ansökan redan har öppnats eller stängts för anmälan så kommer den anmälda att behålla sin plats.
  • Kan ställa in sin tävling/prov som är planerad t.o.m. den 31 maj 2020*. Anordnare kan då hänvisa till force majeure**. Maila tävlingskommittén på tavling@snwk.se vid inställd tävling/prov så kommer vi uppdatera det på snwktavling.se och anordnarens anmälningsavgift som är erlagd (500:-/Tävling, 250:-/DP) kommer då att läggas som ett tillgodo till nästan gång en ansökan lämnas in. Att tänka på när det ansöks om ny tävling så är det 3 månaders ansökningstid för tävling och 2 månaders ansökningstid för doftprov samt att anordnaren mailar in separat till kansliet (kansli@snwk.se) om de vill nyttja sitt tillgodo. SNWK ser gärna att generösa återbetalningar görs i den utsträckning som det är möjligt.
  • Om tävlande väljer att inte delta på tävling som är planerad t.o.m. den 31 maj 2020* ser SNWK gärna att generösa återbetalningar görs i den utsträckning som det är möjligt.
  • Om en domare väljer att inte döma så kommer det inte att bli några påföljder. Det är viktigt att både domare och anordnare har förståelse för varandra.

SNWK rekommenderar anordnare, domare och övriga funktionärer att ha en bra och tydlig dialog med varandra. Försök i den mån det är möjligt minimera smittspridning.

Vid frågor eller funderingar så maila tavling@snwk.se vi försöker att lösa alla eventuella problem som kan komma att uppstå tillsammans.

* Slutdatumet kan i alla fall komma att förlängas

** Bestämmelsen ger i praktiken SKK och dess klubbar rätt att ställa in evenemang som inte kan genomföras på grund av skäl ligger utanför arrangörens kontroll (force majeure) och behålla eventuella anmälningsavgifter för att täcka arrangörens kostnader. Arrangören har alltså inte rätt att behålla en större del av anmälningsavgiften än vad som krävs för att arrangören ska kunna täcka de kostnader som uppstått till följd av att evenemanget ställts in.

SNWKs styrelse följer utvecklingen och kommer att ta nya beslut när behov uppstår.