Missa inte

Regelrevidering/justering inför januari 2020

Här är ett förslag på regelrevideringen/justeringen som ska börja gälla januari 2020.

Det slutgiltiga förslaget ska skickas till SKK senast 1 april för deras godkännande då det är dem som har det slutgiltiga ordet om regelverket.

Alla ändringar är markerade i Röd text. Tänk på att vissa saker kan ha flyttats, andra strukits medans en del omformulerats.

Då SKK tydliggjort att regelverket vid detta tillfälle enbart får innehålla ”mindre ändringar”, så har vi medvetet valt att inte ta med förslag gällande meriter samt att ändra upplägget av fordonssöket utöver vissa förtydliganden gällande det aktuella momentet. Det är vår förhoppning att dessa förtydliganden också ska medföra att tävlande känner trygghet i vad som ger/inte ger fel i momentet fordonssök. Observera att större ändringar kommer att bearbetas för nästkommande regelrevidering 2022.

Alla (medlem som icke medlem) har möjlighet att lämna en kommentar eller åsikt om förslaget. Detta görs genom att skicka mail till regler@snwkextra.se senast torsdag 7 mars 2019 så att arbetsgruppen och styrelsen hinner bearbeta dessa innan 1 april.

Regelverk-Svenska-Nose-Work-Klubben-utkast-20190217