Missa inte

Avgifter officiella Prov-och tävlingar

Ansökningsavgift Doftprov 250 kr/doft
Ansökningsavgift officiell Tävling 500 kr
Administrationsavgift tävling och doftprov, inkl SKK:s stambokningsavgift (35 kr) 60 kr/ekipage *
Lägsta anmälningsavgift för officiell tävling 300 kr
Lägsta anmälningsavgift för doftprov 200 kr
Arvoden tävlingsdomare 900 kr/dag
Reseersättning domare 18,50 kr/mil

* SKK klubbar faktureras 25 kr från SNWK och SKK:s 35 kr faktureras av SKK

Arbetsgivaravgift tillkommer på arvodet idag ( januari -17), 283kr
SNWK arvoderar och betalar reseersättning till domare och fakturerar faktisk kostnad till arrangör/anordnare.

Dessa avgifter ska möjliggöra för SNWK  att utveckla och bibehålla sporten genom att utbilda domare och funktionärer samt på sikt ha en kanslist till service åt våra medlemmar.