Missa inte

Ansökan om inofficiell träningstävling

Ansökan om samarrangemang av inofficiell träningstävling med Svenska Nose Work Klubben

Svenska Nose Work Klubben (SNWK) välkomnar förfrågningar om samarrangemang till inofficiell träningstävling i NoseWork under 2017.

Ansökan om att samarrangera tävling görs i tavlingsomradeformuläret nedan.

Om inte ansökningsavgiften inkommit inom 10 dagar efter ansökan insänts, makuleras er ansökan. Det kan ta upp till 14 dagar innan din tävling ligger i tävlings kalender på hemsidan & FB efter det du ansökt & betalat.

Organisationsnumret kommer kontrolleras hos Skatteverket.

Tävlingen annonseras i kalendern på SNWKs hemsida


Vid ett samarrangemang förbinder sig arrangören att:

  • Följa SNWK regler för tävling, vid inofficiella träningstävlingar som sker i samverkan med SNWK är det tillåtet att avvika beträffande formen för tävlingen, d.v.s. s.k. clear-rounds och lag tävlingar är ok, däremot ska det officiella regelverket följas beträffande doftprov, antal gömmor och doft för resp. klass.
  • Anlita domare som är auktoriserade av SNWK eller SNWK certifierad instruktör.
  • Använda SNWKs logga i utskick, dokument och information om tävlingen.

Ansökningsavgift är 100 kr/ per tävling.

Vill du göra ett samarrangemang sänd din ansökan här.

Ansökan om samarrangemang till träningstävling med SNWK

  • Endast starttid för evenemanget, inte när enskilda sök börjar.
    Vi behandlar er ansökan så snart er betalning är bokförd på vårt konto. Inkommer inte betalning inom tio dagar makuleras er ansökan.