Missa inte

Ansökan om att anordna officiellt doftprov åt SNWK

From 1 januari 2017 kan officiellt doftprov arrangeras. För att få ansöka ska du ha ett, hos skatteverket registrerat, organisationsnummer. Kontroll kommer ske mot skatteverket innan ansökan godkänns. Ansökan ska vara oss till handa senast två månader före datum för doftprovstillfället.
Anordnaren ska vara medlem i SNWK om anordnaren är ett AB eller HB ska provledaren vara medlem i SNWK.

Ansökningsavgiften 250 kr per doftprovstillfälle inbetalas till vårt Bg 548-0249 eller swishas 123 690 88 00.
OBS! SNWK skickar inte kvitto eller faktura på denna avgift, utan ansökan tillsammans med din kvittens på inbetalningen utgör ditt kvitto.

Ansöker man om ett doftprov med flera dofter räknas det som ett prov. Ansöker man om ett doftprov för varje doft räknas det som flera prov.

Vi behandlar er ansökan när vi ser betalningen på vårt konto. Vi har en handläggningstid på upp till 4 veckor.

När er ansökan godkänts kommer anvisningar hur resultatet ska redovisas, vi bifogar då länk till resultatregistreringsprogram och doftprovsintyg samt inloggning till resultatregistreringssystemet

Vi annonserar alla officiella doftprov i vår kalender på hemsidan med tid, plats, avgift samt länk till er hemsida.

Inkommer inte inbetalning inom 10 dagar från ansökningsdatum makuleras er ansökan. Administrations- och registreringsavgift faktureras i efterskott med 10 dagars betalningsvillkor.

SNWK delegerar ansvaret för anmälningsrutiner, anmälningsavgift, återbetalningsrutiner och startordning till anordnaren. Dock får inte anmälningsavgiften understiga 200 kr.

Villkor för anordning av officiella doftprov:

• För genomförande av doftprov krävs en auktoriserad doftprovsdomare eller auktoriserad tävlingsdomare. Anordnaren ansvarar för att kontakta aktuell domare samt betala arvode och reseersättning.

• Anordnaren tar hela ekonomiska ansvaret för arrangemanget.

• Anordnaren ansvarar för att e-postadresser och fullständiga resultatlistor arkiveras i två år från provtillfället.

• För deltagande i officiellt doftprov krävs medlemskap inom SKK organisationen.

• Anordnaren ska vara väl insatt i reglerna kring officiella doftprov.

 

På sidan https://www.snwktavling.se börjar du din ansökan.

Börja med att ansöka om att bli arrangör. Det gör du bara en gång, sen finns du inlagd som arrangör hos SNWK.