Missa inte

Ansökan om att anordna officiell tävling åt SNWK

 

Ansökan om att anordna officiell tävling åt SNWK

Här ansöker den som vill anordna officiell tävling i Nose Work med SNWK som arrangör.

From den 1 januari kan officiell tävling arrangeras. För att få ansöka ska du ha ett, hos skatteverket registrerat, organisationsnummer. Kontroll kommer ske mot skatteverket innan ansökan godkänns.

Ansökningstiden är minst tre månader. Du ansöker i formuläret nedan och för att SNWK ska behandla din ansökan ska ansökningsavgiften på 500 kr vara inbetald till SNWK:s  konto. Ansökningsavgiften ska betalas i samband med ansökan och måste vara SNWK tillhanda inom 10 dagar annars makuleras ansökan. Registreringsavgiften, den avgift som SNWK får betala till SKK för införande av resultat i Hunddata, faktureras i efterskott, liksom den administrativa avgift som SNWK tar ut, aktuell avgift återfinns under rubriken Avgifter officiella prov och tävlingar.  SNWK har en handläggningstid på ca 4 veckor.
OBS du får inte lägga ut tävlingen på hemsida eller FB eller på annat sätt ta emot anmälningar innan du fått ditt godkännande mail från SNWK.

Anordnaren  kontaktar och bokar domare, kontaktuppgifter finns på hemsidan. Anordnaren meddelar SNWK vid ansökan vilka domare som är bokade.

SNWK arvoderar och betalar reseersättning till domarna och detta faktureras anordnaren i efterskott.

SNWK annonserar alla officiella tävlingar i kalendern på SNWK:s hemsida med: Tid, Plats, Avgift och anmälningsvillkor och med hänvisning till din hemsida.

När din ansökan godkänts kommer anvisningar hur resultatet ska redovisas, SNWK bifogar då:
1. länk till tävlingsdokument och resultatregistreringsfil

2. inloggning till resultatrapporteringssystemet.

Dispens för tävlingsledare och tävlingssekreterare beviljas under 2017 men från och med den 1/4 2018 beviljas inga dispenser. Alla måste då ha genomgått web-baserad Tävlingsledar- och tävlingssekreterarutbildning som SNWK arrangerar.

Dispensen gäller aktuell tävling och ansöks om på nedanstående formulär.

SNWK tillämpar två olika anmälningsrutiner till officiell tävling och det är upp till arrangör/anordnare att välja en av dessa. Det alternativ som väljs ska klart och tydligt framgå på inbjudan till tävlingen. Gemensamt för de båda alternativen är att tävlingen ska anslås i vår kalender  minst 4 veckor innan anmälan öppnas med tydlig anvisning om när anmälan öppnas och stängs samt antalet platser. Anmälan måste vara öppen minst 10 dagar.

Efter anmälningstidens utgång tillämpas prioritering i en fastställd ordning om antalet anmälda överstiger antalet platser.

Alt 1.  Prioriteringsordning: SNWK medlemmar, i turordning efter inkommen anmälan, därefter övriga i anmälningsturordning. Reservplatsnummer meddelas de som ej erhåller plats senast 1 vecka efter anmälningstidens utgång. Vid tillämpande av alternativ 1 skall arrangören i efterhand kunna styrka den turordning som legat till grund för prioriteringen. Vid en förfrågan från SNWK.

Alt 2. Slumpmässig prioritering bland i första hand SNWK medlemmar därefter alla anmälda. De som inte erhåller plats meddelas ett reservplatsnummer senast en vecka efter anmälningstidens utgång.

SNWK delegerar ansvaret för anmälningsavgiften och återbetalningsrutiner till arrangören i samband med att er ansökan godkänns. Dock får maxantalet deltagare/domare inte överskridas och anmälningsavgifter under 300kr får inte tillämpas.

På hemsidan, under Regelverk & filarkiv, finns arrangörskompendiet där du kan läsa vad som krävs för att ditt arrangemang ska bli så bra som möjligt.

Betalning av ansökt arrangemang:

Ansökan kostar 500 kr. Du ska betala in avgiften i samband med din ansökan.
BG: 548-0249
Swish 123 690 88 00

På sidan www.snwk2.se börjar du din ansökan.

Börja med att ansöka om att bli arrangör. Det gör du bara en gång, sen finns du inlagd som arrangör hos SNWK.
När din ansökan är godkänd får du ett mail med information om hur du loggar in för att ansöka om arrangemang.

Inga officiella tävlingar kommer att godkännas 25-26 november 2017.  

Det är konferens/utbildning för alla SNWK domare den helgen.