Missa inte

Ansökan om att anordna officiell tävling åt SNWK

Sedan 1 januari 2017 kan officiell tävling arrangeras. Ansökan ska ske senast 3 månader innan tävlingsdatum.

För att få ansöka ska du ha ett registrerat företag med organisationsnummer. Kontroll kommer ske mot skatteverket innan ansökan godkänns.

På hemsidan, under Regelverk & filarkiv, finns arrangörsmanual där du kan läsa vad som krävs för att ditt arrangemang ska bli så bra som möjligt.

Anordnaren kontaktar och bokar domare och tävlingsledare, kontaktuppgifter finns på hemsidan. Anordnaren meddelar SNWK vid ansökan vilka domare och tävlingsledare som är bokade.

SNWK tillämpar två olika anmälningsrutiner till officiell tävling och det är upp till arrangör/anordnare att välja en av dessa. Det alternativ som väljs ska klart och tydligt framgå på inbjudan till tävlingen. Gemensamt för de båda alternativen är att tävlingen ska anslås i vår kalender minst 4 veckor innan anmälan öppnas med tydlig anvisning om när anmälan öppnas och stängs samt antalet platser.

Anmälan måste vara öppen minst 10 dagar.

Efter anmälningstidens utgång tillämpas prioritering i en fastställd ordning om antalet anmälda överstiger antalet platser.

Alt 1.  Prioriteringsordning: SNWK medlemmar, i turordning efter inkommen anmälan, därefter övriga i anmälningsturordning. Reservplatsnummer meddelas de som ej erhåller plats senast 1 vecka efter anmälningstidens utgång. Vid tillämpande av alternativ 1 ska arrangören i efterhand kunna styrka den turordning som legat till grund för prioriteringen vid en förfrågan från SNWK.

Alt 2. Slumpmässig prioritering bland i första hand SNWK medlemmar därefter övriga anmälda. De som inte erhåller plats meddelas ett reservplatsnummer senast en vecka efter anmälningstidens utgång.

Ansökningstiden är minst tre månader. Du ansöker i formuläret nedan och för att SNWK ska behandla din ansökan ska ansökningsavgiften på 500 kr vara inbetald till SNWK:s  konto. Ansökningsavgiften ska betalas i samband med ansökan och måste vara SNWK tillhanda inom 10 dagar annars makuleras ansökan. SNWK har en handläggningstid på ca 4 veckor.

OBS du får inte lägga ut tävlingen på hemsida, sociala medier eller på annat sätt ta emot anmälningar innan du fått ditt godkännande mail från SNWK.

SNWK annonserar alla officiella tävlingar i kalendern på SNWK:s hemsida med: Tid, plats, avgift och anmälningsvillkor och med hänvisning till din hemsida.

SNWK fakturerar anordnaren domarnas arvode och registrerings/administrationsavgift i efterskott. Aktuell avgift återfinns under rubriken ”Avgifter officiella prov och tävlingar”.

Reseersättning och boende betalas av anordnaren. Anordnaren avtalar med domaren om när utlägg för resor och boende ska ersättas, vid bokning eller efter arrangemanget.

SNWK delegerar ansvaret för anmälningsavgiften och återbetalningsrutiner till anordnaren i samband med att ansökan godkänns.

Dock får maxantalet deltagare/domare inte överskridas och anmälningsavgifter under 300 kr får inte tillämpas.

Betalning av ansökt arrangemang:

Ansökan kostar 500 kr. Du ska betala in avgiften i samband med din ansökan.
BG: 548-0249
Swish 123 690 88 00

På sidan https://www.snwktavling.se börjar du din ansökan.

Börja med att ansöka om att bli arrangör. Det gör du bara en gång, sen finns du inlagd som arrangör hos SNWK.