Missa inte

Prov & Tävling

Tävling i Nose Work

Nose Work en aktivitet för alla hundar är SNWK:s budskap och med det menar vi att alla hundar mår bra av att få använda ett av sina främsta sinnen, luktsinnet.

Sedan 1/1 2017 är det en officiell tävlingsgren som också är öppen för alla hundar som har rätt att tävla enligt SKKs regler och har klarat doftprovet. Vi vill dock att du som vill tävla tänker på att även om aktiviteten Nose Work är bra för alla hundar är kanske inte miljön under en officiell tävling något som passar alla.

Den officiella tävlingssituationen kan vara både rörig och i miljöer som inte alla hundar alltid uppskattar och du som förare har ansvaret för att din hund är bekväm med situationen.

Om du ändå vill känna på en tävlingssituation eller om du vill se vad din hund tycker om detta kan du börja med att anmäla er till en inofficiell tävling.

Oavsett om det är träning eller tävling är hundens välbefinnande alltid det viktigast.

Så även om Nose Work är en sport för alla är inte tävling i Nose Work nödvändigtvis en tävlingsform för alla och alla kan inte alltid vinna.

 

Protest vid tävling

på förekommen anledning, vill SNWK påminna om vad som gäller för protest på tävling

Protest kan endast lämnas av förare vars rätt berörs av det klandrade resultatet.

Protest kan inte lämnas mot domslut.

Resultat kan ändras endast i följande fall:

-om fel av teknisk art blivit begånget, till exempel om hunden felaktigt deltagit i viss klass utan att vara berättigad därtill.

-om hunden inte haft rätt att delta enligt gällande regler

Protest ska muntligen framföras till prov-/tävlingsledaren senast fem (5) minuter efter sista start i den aktuella klassen. Skriftlig protest ska därefter lämnas in till prov-/tävlingsledaren senast 30 minuter efter avslutad klass.

Protest behandlas av prov-/tävlingsledaren.

Protest ska avgöras innan prov/tävling är slut för dagen. Avslagen protest ska skriftligen motiveras och kan skriftligen överklagas till Svenska Nose Work klubbens styrelse inom en vecka efter aktuellt prov/tävling.

Vi ber er observera att det alltså inte är möjligt att protestera mot domslut.

Synpunkter

Har man synpunkter på en tävling tas detta i första hand med arrangören och sekundärt skickas ett mejl till tavling@snwk.se

 

Dispens

Dispens för tävlingsledare och tävlingssekreterare beviljas under 2017 men från och med den 1/1 2018 beviljas inga dispenser. Alla måste då ha genomgått en web-baserad Tävlingsledar- och tävlingssekreterarutbildning som kommer att kunna göras under hösten 2017.

 

Klargörande angående delad tävling

Angående två tävlingar samma dag hos samma arrangör med samma områden och samma domare. Man anmäler sig alltså till en tävling och blir lottad till den på förmiddagen eller den på eftermiddagen, men man kan självklart lämna önskemål. Detta är precis som en tävling med en förmiddagsgrupp och en eftermiddagsgrupp men det blir två prisutdelningar. Det går alltså inte att tävla både förmiddag och eftermiddag.