Missa inte

Kommittéer

I klubben ingår just nu följande kommittéer:

Tävling – Hantering av tävlingsförfrågningar, dokumentera och godkända tävlingsarrangemang. Utbildning av tävlingsledare och tävlingssekreterare.
Kontakta via mail: tavling@snwk.se

Medlemmar i kommittén: Elisabeth Ekland (tf. sammankallande), Ulrika Hall, & Mia Schyberg.

Arbetsgrupp för Specialsök/Kongsök vs Nose Work: 
Bevaka att SBK planerade provform Specialsök skiljer sig markant från Nose Work
Medlemmar i arbetsgruppen: Mia Edelton, Marie Fogelquist, Christina Ling Larsson

Arbetsgrupp för Arrangörer:
Agera bollplank för arrangör av tävling.
Medlemmar i arbetsgruppen:
Skåne: Sören von Berger, llf3503@gmail.com 070-870 62 41
Värmland/Dalarna: Carina Berglund, carina@cnastriss.se 070-606 08 70
Västra Götaland (Göteborg): Katarina Eriksson, katarina.m.eriksson@telia.com
Uppsala: Marina Eklund, marina@lmeklund.se 070-245 56 46

———————————————————————————————————————————————————

Utbildning – Kursplan av utbildning för instruktörer, kursplan av utbildning lärare, kursplan för övriga tävlingsfunktionärer.
Kontakta via mail: utbildning@snwk.se
Medlemmar i kommittén: Marie Fogelquist (sammankallande), Erkki Haarala, Ing-Marie Ramsten, Maria Edelton & Kicki Löf

———————————————————————————————————————————————————

Domare – Utbildning av domare samt allt som har med SNWKs domare att göra.
Kontakta via mail domare@snwk.se
Medlemmar i kommittén: Mia Edelton (sammankallande), Adam Hübinette, Per-Arne Bergström, Marie Fogelqvist, Ylva Dahlgren Bengtsson

Arbetsgrupp för regelrevidering 2022: – arbeta med regelrevideringen och ta fram förslag på nytt SNWK regelverk för 2022.
Medlemmar i arbetsgruppen: Per-Arne Bergström, Marie Fogelquist, Lena Östman, Maria Edelton, Linda Johansson

———————————————————————————————————————————————————

Instruktörer – Ansvara för kommunikation med SNWK:s godkända instruktörer.
Kontakta via mail: instruktor@snwk.se
Medlemmar i kommittén: Elin Knutsson, Inger Borg, Anicka Fernström, Therese Welander & Camilla Fagervall.

———————————————————————————————————————————————————

PR- och kommunikation  – Hantering av trycksaker (broschyrer, dekaler etc.) sponsorer, textilshop, samarbetspartners, hemsida, e-post
Kontakt via mail: pr@snwk.se
Medlemmar i kommittén: Susanne Lindros (sammankallande), Pirkko Andersson, Christina Ling Larsson & Josephine Nilsson

———————————————————————————————————————————————————

Medlemmar  – medlemsrekrytering, processer för att underlätta för våra medlemmar, medlemsutskick och allmän kommunikation med medlemmarna
Kontakt via mail: medlem@snwk.se
Medlemmar i kommittén: Christina Ling Larsson (sammankallande), Susanne Lindros, Alma Ohlin & Maria Frick

Arbetsgrupp för Tillgänglighet: – arbeta för ökad tillgänglighet på tävlingar.
Medlemmar i arbetsgruppen: Anneli Johansson (sammankallande), Linda Stotzer

Kommittéerna och arbetsgrupperna är öppna för alla medlemmar. Vi hoppas att Du vill engagera dig i klubben. Är du intresserad av att utveckla klubbens verksamhet? Vill du vara med och jobba i en befintlig arbetsgrupp eller har du förslag på nya utvecklingsområden, kontakta oss! Tillsammans är vi starkare…