Missa inte

Kommittéer

I klubben ingår just nu följande arbetsgrupper:

PR/Medlemmar  – Hantering av medlemsregister och medlemsutskick samt trycksaker (broschyrer, dekaler etc.) sponsorer, textilshop, samarbetspartners
Kontakta via mail: medlem@snwk.se

Tävling – Hantering av tävlingsförfrågningar, dokumentera och godkända tävlingsarrangemang.
Ansvarar för att kommunicera med klubbens domare.
Kontakta viua mail: tavling@snwk.se

Utbildning – Kursplan av utbildning för instruktörer, kursplan av utbildning lärare, kursplan utbildning av domare, kursplan för övriga tävlingsfunktionärer.
Kontakta via mail: utbildning@snwk.se

Doftprov – Resultatregistrering doftprov, begära in och se över tidigare inregistrerade doftprovsresultat.
Kontakta via mail: doftprov@snwk.se

Aktiviteter – Ansvariga för  regionala arbetsgrupper.
Kontakta via mail: aktivitet@snwk.se

Instruktörer – Ansvara för kommunikation och certifiering av SNWK:s godkända instruktörer.
Kontakta via mail: instruktor@snwk.se

 

 

Wolfie

Wolfie

Arbetsgrupperna är öppna för alla medlemmar. Vi hoppas att Du vill engagera dig i klubben. Är du intresserad av att utveckla klubbens verksamhet? Vill du vara med och jobba i en befintlig arbetsgrupp eller har du förslag på nya utvecklingsområden, kontakta oss! Tillsammans är vi starkare…