Missa inte

Avgifter 2017

Här finner du Svenska Nose Work klubbens aktuella avgifter för samarrangemang, medlemskap, certifiering mm.
Avgifter officiella Prov och  Tävlingar hittar du under rubriken Prov & Tävling.

Vad? Avgift / Villkor
Medlemskap 250 kr  för 12 månader
Familjemedlemskap 75 kr/person,  personer skrivna på samma adress som en fullt betalande medlem.
Ansökningsavgift inoff tävling 100 kr /tävling, avgiften betalas in vid ansökan
Certifiering av instruktörselever 500 kr/elev, minsta avgift 3000 kr. Avgiften faktureras utbildningsanordnaren i förskott,
obs gäller bokade certifieringar efter 1 februari.
Valideringsavgift 3500 kr/pers, avgiften faktureras i förskott