Missa inte

Författararkiv: Lena Östman

Information till arrangörer

Information till er som arrangerar tävlingar. Reseräkningarna för domarnas resor och arvoden skickas till den nya mail-adressen resor@snwk.se (tidigare skickades de till kassor@snwk.se) så hamnar de rätt från början. Om man råkat skicka på den gamla adressen så kommer de fram också men det kan ta lite längre tid. Den nya mail-adressen står på reseräkningen som du hittar i filarkivet.

Läs mer »

SM 2021 – remiss

Arbetsgruppen för SM är färdiga med förslaget på hur SM 2021 ska se ut. Du är välkommen att komma med synpunkter på förslaget senast 21/2. Du skickar dina synpunkter på SM-upplägget till tavling@snwk.se. SM-2021-remissLadda ner

Läs mer »

Motioner till årsmötet

SNWK årsmöte hålls 21 mars i närheten av Göteborg. Från klubbens stadgar: Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen och undertecknad lämnas till styrelsen senast 6 veckor före årsmötet. Motioner skickas senast 8 februari till sekr@snwk.se

Läs mer »

Hur blir SM 2021?

Det första SM i Nose Work är nu genomfört. Men hur ser SM ut 2021? SM-gruppen har tagit fram ett förslag på upplägg som skickats in till styrelsen. Processen ligger tyvärr något efter den ursprungliga tidplanen men styrelsen kommer att behandla frågan på nästa möte som hålls i slutet av januari och efter det kommer förslaget att läggas ut på remiss då alla får tycka till.

Läs mer »

Resultat SM 2020

SM 2020 behållare (korrigerad 2020-01-06) SM 2020 fordon (korrigerad 2020-01-06) SM 2020 inomhus SM 2020 utomhus SM 2020 total (korrigerad 2020-01-06) Några av resultatlistorna korrigerade 2020-01-06 efter att mindre fel i resultatregistreringen upptäckts. Felet påverkar inte placeringarna i totalen. Seger-intervju med den första SM-vinnaren i Nose Work, Ann Samsioe. Intervjuad av SNWK ordförande David Svennelid. Pallplatserna i totalen Klicka på bilden för att få se den i större storlek. Från vänster: 2:a Sanna Lindskog med Unity Blue Live the Dream, domare Pirkko Andersson (behållare), domare Marie Bankhed (inomhus), SM-vinnare Ann Samsioe med Mörkehäll Engla, domare Bibbi Sondell (fordon), domare Karin Hellquist (utomhus), 3:a Lotta ...

Läs mer »

SNWK på MyDog 3-6/1

SNWK är med på MyDog på Svenska Mässan i Göteborg 3-6 januari. Nedan är listan på de tider som gäller för våra aktiviteter. Tiderna för tävlingarna är preliminära. Fredag 3/1 09:00-11:30 Officiell tävling: NW1 TEM Inomhus 13:00-16:00 Officiell tävling: NW2 TEM Inomhus 14:15-14:45 Caféscenen: SNWKs ordförande David Svennelid håller föredrag om Nose Work 11:30-12:15 Prova på ringen: Nose Work 15:15-16:15 Prova på ringen: Nose Work Hela dagen: SNWK monter – kom förbi och prata Nose Work och/eller handla SNWK-prylar Lördag 4/1 09:00-11:30 Officiell tävling: NW1 TSM – förmiddagsgruppen 13:00-16:00 Officiell tävling: NW1 TSM – eftermiddagsgruppen 14:15-14:45 Caféscenen: SNWKs ordförande David ...

Läs mer »