Missa inte

Författararkiv: Lena Östman

Utvärdering av årsmötet

Sammanfattning av utvärdering av digitalt årsmöte 2020 i SNWK Föreningen har ca 3 800 medlemmar och 13% (483 st) av dem deltog på årsmötet. Av de som svarat på styrelsens enkät har 65% inte deltagit på årsmöte i SNWK tidigare. Det är inte utrett hur många av dessa som är nya medlemmar som tillkommit efter årsmötet 2019. Enkäten har besvarats av 22% (109 personer) av de som deltog på årsmötet. Det är svårt att dra slutsatser av ett så litet undersökningsmaterial som detta. Övervägande delen av de medlemmar som har deltagit på årsmötet och besvarat enkäten är dock mycket nöjda ...

Läs mer »

Inga tävlingar i Nose Work på My Dog 2021

SKK kommer ta beslut i september om My Dog 2021 kan genomföras enligt plan. SNWK styrelse har tagit ställning till om vi kan genomföra våra tävlingar i Nose Work på ett säkert sätt och kommit fram till att SNWK inte kommer att deltaga på My Dog 2021 som tidigare med officiella tävlingar i Nose Work. Målsättningen är att vara tillbaks på My Dog 2022.

Läs mer »

Utvärdering av årsmötet

SNWK styrelse har satt ihop en grupp som ska utvärdera det digitala årsmötet som hölls i år. Vad var bra och vad kunde varit bättre? Vi vill gärna höra vad du som deltog tycker eftersom årsmötet gav styrelsen i uppdrag att jobba för digitala årsmöten i framtiden om SKK ger klartecken för detta. Du hjälper oss genom att fylla i enkäten som du hittar med hjälp av den här länken. Enkäten är nu stängd. Tack alla som deltog. När du är klar skickar du in dina svar med knappen ”Skicka” senast 20/8. Stort tack på förhand för just din medverkan!SNWK ...

Läs mer »

Styrelsen söker medlemmar till arbetsgrupp för översyn av domararvoden

Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att tillsätta en utredning för att fortsätta översynen av arvoden och ersättningar till domare och förtroendevalda. En sådan utredning kräver att man är väl insatt i frågorna och den måste bland annat belysa skattekonsekvenserna både för föreningen och för den som tar emot betalningen. Finns det någon eller några medlemmar som jobbar yrkesmässigt med sådana här frågor och vill ingå i gruppen och kan ta ansvar för att driva denna utredning? Svar på mail till kristina.westerlind@snwk.se så snart som möjligt men senast den 20 augusti 2020.

Läs mer »

SNWK nya riktlinjer för tävling från 15/8

SNWK har tagit ställning till de nya direktiv som kom från SKK som börjar gälla från 15/8. Max 50 personer på arrangemanget gäller fortfarande men nytt är att funktionärer inte räknas in bland dessa.Arrangemanget kan ha mer än 50 besökare totalt under dagen bara de inte är på plats samtidigt. Detta innebär att från 15/8 tillåter SNWK tävlingar med max. 50 tävlande. Om tävlingen har 40 tävlande eller fler måste startfältet delas in i minst två grupper för att undvika att det är för många på plats samtidigt. I de fall arrangör vill utöka antal tävlande måste detta förankras med ...

Läs mer »