Missa inte

Motioner till årsmötet

SNWK årsmöte hålls 21 mars i närheten av Göteborg.

Från klubbens stadgar: Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen och undertecknad lämnas till styrelsen senast 6 veckor före årsmötet.

Motioner skickas senast 8 februari till sekr@snwk.se