Missa inte

Hur blir SM 2021?

Det första SM i Nose Work är nu genomfört. Men hur ser SM ut 2021? SM-gruppen har tagit fram ett förslag på upplägg som skickats in till styrelsen.

Processen ligger tyvärr något efter den ursprungliga tidplanen men styrelsen kommer att behandla frågan på nästa möte som hålls i slutet av januari och efter det kommer förslaget att läggas ut på remiss då alla får tycka till.