Missa inte

Rättat årsmötesprotokoll

Ibland blir det fel, även i justerade protokoll. Då får man rätta till det. Årsmötesprotokollet är nu korrigerat av årsmötets funktionärer då inga reservationer gjordes vid val av styrelseledamöter. Nytt protokoll finns uppladdat på sidan Mötesprotokoll.