Missa inte

Förslag på regelrevidering/justering

Här är ett förslag på regelrevideringen/justeringen som ska börja gälla januari 2020.
Alla (medlem som icke medlem) har möjlighet att lämna en kommentar eller åsikt om förslaget.

Gå till förslaget