Missa inte

Kallelse till Årsmöte 2019

Välkommen att delta i Svenska Nose Work Klubbens årsmöte 2019

Datum: 24 mars 2019
Tid: 13.00 Inskrivning öppnar
ca 13.30 Årsmöte startar

Plats: Scandic Winn, Norra Strandgatan 9-11, Karlstad
www.scandichotels.se/hotell/sverige/karlstad/scandic-winn

Föranmälan
Vi uppmuntrar till att man föranmäler sig för att säkra tillräckligt med platser
samt för att förboka fika.
Anmälan görs till: marie@snwk.se

Motioner
Se §7 moment 5 i stadgarna: Motion som medlem önskar få behandlad vid
ordinarie årsmöte ska skriftligen och undertecknad lämnas till styrelse senast
fyra veckor före årsmötet. (underskrivet dokument kan scannas och mailas till
styrelsen@snwk.se)

Valberedning
Förslag på styrelseledamöter lämnas till valberedningens sammankallande
Maja Eker på maja@hunderverket.se senast 24/2.

Årsmöte-2019-inbjudan i PDF format

Varmt välkomna
Önskar SNWK’s Styrelse