Missa inte

Lite krasslig?

Den här årstiden är det vanligt att kennelhosta bryter ut, så därför vill vi göra er uppmärksamma på vad som står i regelverket angående detta (detta är SKKs grundregler).

Smittsam sjukdom
Hund som har en smittsam sjukdom eller ohyra får inte delta.
Hund får inte delta som under den senaste månaden har haft eller misstänkts ha haft valpsjuka, parvovirusinfektion eller kennelhosta, eller som under den senaste månaden vistats tillsammans med hund som då var sjuk i någon av dessa sjukdomar.
Hund får inte delta tidigare än 2 månader efter avslutad karantänsvistelse.

SNWK har som policy att generösa avbokningsregler bör gälla.