Missa inte

Ny arrangörsmanual (AM) uppdaterad 2018-10-16

2018-10-16, uppdaterad version Arrangörsmanual-version-2_1-181016 

2018-09-29

SNWK Tävlings genomförande har krävt förändring av text och nya anvisningar i AM. Det blev många gulmarkeringar och vi har därför valt att låta bli dem. Är du arrangör, domare, tävlingsledare, tävlingssekreterare eller har en annan funktion på tävling ska du läsa igenom hela AM inför en tävling. 

De tävlingar som är ”klara” för tävling ska genomföras enligt vad som gäller före 2018-10-01, men de tävlingar som ännu inte har öppnat för anmälan ska genomföras enligt AM version 2.1. Glöm inte att rätta till din inbjudan till tävling så att information överensstämmer med AM version 2.1.

AM är ett levande dokument och nya uppdatering kommer att göras efterhand när vi behöver göra förtydligan och nya anvisningar för att underlätta förståelsen för hur våra tävlingar ska genomföras. Det är viktigt att SKK:s regler som gäller för alla prov och tävlingar arrangerade av SKK:s klubbar samt våra egna regler följs.

Tävlingskommittén/Tina Björnberg

Läs här uppdaterad version 181016:Arrangörsmanual-version-2_1-181016