Missa inte

Lämna förslag till regelrevidering

Nu kan du som medlem i SNWK inkomma med förslag till ändringar eller tillägg av regelverket som ska börja gälla under hösten 2019.
Sista dag för att lämna in förslag är söndagen den 21 oktober 2018.
Lämna förslag inför regelrevidering