Missa inte

Ny rutin ang. reseräkning

Styrelsen har beslutat om nya rutiner för domarnas reseräkningar på officiella tävlingar, den nya rutinen gäller alla officiella tävlingar som genomförs från och med 1 januari 2018.

Arrangören/anordnaren  skriver ut reseräkning och domaren/domarna fyller i, skriver under och lämnar till TL eller TS som attesterar och sänder in dessa till kassören i SNWK, antingen scannar man och mailar eller postar i kuvert till adress som återfinns på hemsidan. Arrangörsmanualen kommer att uppdateras med dessa nya rutiner senast 1/1 2018.

Hälsningar Marina Eklund kassör SNWK