Missa inte

Förtydligande gällande tävlande i flera klasser med samma hund

Med anledning av den diskussion som pågår beträffande tävlande med samma hund i flera klasser vill styrelsen och tävlingskommittén(TK) göra ett förtydligande.

Vårt regelverk säger att det är ekipaget som tävlar och blir uppflyttade men då SKK bara registrerar hundens meriter behöver SNWK lösa frågan om hur detta ska administreras för att SNWK ska kunna hålla koll på att ekipagen har rätt meriter för att tävla i resp klass, det arbetet pågår i tävlingskommittén och därför bordlades frågan vid förra styrelsemötet. Varken styrelsen eller TK har tagit ställning mot vårt eget regelverk men måste finna en hållbar lösning för detta samt föra diskussioner med SKK så vi inte riskerar att officiella resultat inte registreras.

Ärendet kommer att behandlas på nästa styrelsemöte den 14 november.

Har du frågor är du välkommen att skicka dem till styrelsen Här