Missa inte

Ansök om tävling

 

Vi vill påminna arrangörer om att redan nu planera för tävlingar under 2018!
Med god framförhållning blir det lättare att hitta tillgängliga domare och lämpliga lokaler etc.
Ansökningstiden för tävling är minst tre månader och för doftprov minst två månader. 

Observera att ansökningsavgiften ska betalas i samband med ansökan och måste vara SNWK tillhanda inom 10 dagar från ansökningsdag.